▶️ Chcete mať prehľad o našich najnovších videách? Prihláste sa na odber nášho youtube kanála.

Max Kašparů: Čo je to humor a čo je to viera

„Pamätáte si rozprávku o rozdelenej zemi?,“ začína zamyslenie český kňaz a psychiater Max Kašparů. „ Na jednej strane si ľudia mohli spievať, mohli sa smiať. Na druhej strane ľudia sa smiať, tancovať a spievať nesmeli. Tam to muselo byť všetko bez humoru. A ľudia keď sa chceli zasmiať, museli prekročiť hranicu, tam sa mohli zasmiať a potom sa vrátili opäť do zeme smútku. Jedná taka zem v jednej poviedke existovala.“
Max Kaparů vyrozprával aj ďalší príbeh.
Vladár jednej krajiny zakázal v celej ríši humor. Kto bol humorista šiel do väzenia, kto šíril radosť, šiel do väzenia, kto sa smial, šiel do väzenia. Pretože humor podľa neho zdržiaval ľudí od poriadnych veci. V tej zemi ale žili dvaja študenti. Ich cieľom bolo nájsť v krajine majstra humoru, ktorý žil v utajení. Nebol zatvorený, ale žil v skrytosti. Študenti ho chceli nájsť a spýtať sa čo je to humor. Študentom sa majstra nájsť podarilo. Jeho odpoveď bola: „ Humor je iskra a vzťah medzi vtipnou situáciou a vtipným rozumom a keď medzi nimi preskočí iskra, je to reťazová rekcia, keď robíte haha, trasie sa bránica a poskakuje brucho.“
„Teraz si položme otázku, čo je to láska?“, pokračuje Max Kašparů. „Láska je vzťah, kde medzi dvoma preskočila iskra.“
„Teraz sa opýtame čo je to viera?“, pokračuje česky gréckokatolícky kňaz.
Pozrite si video a dozviete sa odpoveď.

Zaujalo vás toto video? Šírte ho ďalej.

Facebook
WhatsApp
Pinterest
Email
Twitter

Podporte nás

Mohlo by vás zaujímať

*Týmto udeľujem súhlas so správou, spracovaním a uchovávaním mojich osobných údajov v informačnom systéme občianskeho združenia Formácia, ktoré zastrešuje projekt MISIE FILMOM v nasledovnom rozsahu: meno a priezvisko, mesto, e-mail a telefónneho číslo za účelom organizácie 1. celoslovenskej duchovnej obnovy pre videomisionárov. Ak súhlasím s odberom noviniek, tak zároveň udeľujem súhlas so zasielaním newsletterov, smsiek, noviniek a informácií súvisiacich s činnosťou a podporou projektu Misie filmom. Zároveň potvrdzujem, že môj súhlas bol daný slobodne, konkrétne, informovane a jednoznačne. Tento súhlas  vydávam na dobu neurčitú a kedykoľvek ho môžem písomne odvolať na e-mailovej adrese misiefilmom@misiefilmom.sk. Formácia, o.z. vyhlasuje, že spracúva Vaše osobné údaje v zmysle GDPR a v súlade so Zákonom č. 18/2018 o  ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe  takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.