▶️ Chcete mať prehľad o našich najnovších videách? Prihláste sa na odber nášho youtube kanála.

Martin Harčár: Choďte do celého sveta

Mnohí kresťania sú čiernou dierou, ktorá pohlcuje všetko duchovné dobro, ale našou úlohou je odzrkadľovať všetko, čo nám Boh dáva a šíriť to ďalej.

YouTube player

Poznáme veľa prednášok, vypočuli sme si stovky kázní, prešli sme mnohými formačnými kurzami, ale stále sa necítime na to, dávať to ďalej, nežiť len pre seba, nenechať si to, čo sme dostali.

Teraz je ten čas, čas milosti, kedy máš aj ty získavať učeníkov pre Ježiša Krista. Lebo Boh je štedrý voči tým, ktorí dávajú.

Je to veľmi jednoduché, stačí urobiť rozhodnutie: „Áno, chcem hovoriť o Bohu, chcem získavať učeníkov.“

A preto: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu.“ (Mk 16,15)

Zaujalo vás toto video? Šírte ho ďalej.

Facebook
WhatsApp
Pinterest
Email
Twitter

Podporte nás

Mohlo by vás zaujímať

*Týmto udeľujem súhlas so správou, spracovaním a uchovávaním mojich osobných údajov v informačnom systéme občianskeho združenia Formácia, ktoré zastrešuje projekt MISIE FILMOM v nasledovnom rozsahu: meno a priezvisko, mesto, e-mail a telefónneho číslo za účelom organizácie 1. celoslovenskej duchovnej obnovy pre videomisionárov. Ak súhlasím s odberom noviniek, tak zároveň udeľujem súhlas so zasielaním newsletterov, smsiek, noviniek a informácií súvisiacich s činnosťou a podporou projektu Misie filmom. Zároveň potvrdzujem, že môj súhlas bol daný slobodne, konkrétne, informovane a jednoznačne. Tento súhlas  vydávam na dobu neurčitú a kedykoľvek ho môžem písomne odvolať na e-mailovej adrese misiefilmom@misiefilmom.sk. Formácia, o.z. vyhlasuje, že spracúva Vaše osobné údaje v zmysle GDPR a v súlade so Zákonom č. 18/2018 o  ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe  takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.