▶️ Chcete mať prehľad o našich najnovších videách? Prihláste sa na odber nášho youtube kanála.

Kedy budeme naozaj šťastní? /kázeň o. Kodeta/

Sledujete kázeň, ktorá bola natočená počas duchovnej obnovy s P. Vojtěchom Kodetom, O.Carm na tému „POĎTE A UVIDÍTE! Jn 1,39“ v dňoch 6 . – 9. 7. 2023 na Svatém Antonínku.

Lk 10, 21-22

ÁNO, OTČE – to bolo Ježišovo krédo celý život.

Skúsme hovoriť: “Áno, Ježišu”
👉 na to, čo nás v živote postretne,
👉 na ťažké a zložité situácie,
👉 na to, čo sa okolo nás deje…

To, čo sa páči Ježišovi, to nech sa páči nám.
Keď sa naučíme načúvať tomu, čo sa páči nebeskému Otcovi, potom budeme šťastní.

(porov. o. Kodet)

#misiefilmom #vojtechkodet #kazen #digitalnaduchovnaobnova #podteauvidite #duchovnaobnova #kodet #zivotsbohom

Zaujalo vás toto video? Šírte ho ďalej.

Facebook
WhatsApp
Pinterest
Email
Twitter

Podporte nás

Mohlo by vás zaujímať

*Týmto udeľujem súhlas so správou, spracovaním a uchovávaním mojich osobných údajov v informačnom systéme občianskeho združenia Formácia, ktoré zastrešuje projekt MISIE FILMOM v nasledovnom rozsahu: meno a priezvisko, mesto, e-mail a telefónneho číslo za účelom organizácie 1. celoslovenskej duchovnej obnovy pre videomisionárov. Ak súhlasím s odberom noviniek, tak zároveň udeľujem súhlas so zasielaním newsletterov, smsiek, noviniek a informácií súvisiacich s činnosťou a podporou projektu Misie filmom. Zároveň potvrdzujem, že môj súhlas bol daný slobodne, konkrétne, informovane a jednoznačne. Tento súhlas  vydávam na dobu neurčitú a kedykoľvek ho môžem písomne odvolať na e-mailovej adrese misiefilmom@misiefilmom.sk. Formácia, o.z. vyhlasuje, že spracúva Vaše osobné údaje v zmysle GDPR a v súlade so Zákonom č. 18/2018 o  ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe  takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.