▶️ Chcete mať prehľad o našich najnovších videách? Prihláste sa na odber nášho youtube kanála.

Ján Buc: Sedem vrchov

Prinášame Vám krátke video s predhovorom kňaza Jána Buca o mandáte siedmich vrchov.
Sedem vrchov je sedem oblastí spoločenského života, ktoré veľmi výrazne ovplyvňujú prítomnosť i budúcnosť celej našej krajiny. Veriaci ľudia sa postupne „stiahli“ z pôsobenia v týchto oblastiach a zanechali tam prázdnotu, ktorá je teraz vyplnená temnotou. Keď stratíme vplyv v týchto oblastiach, stratíme kultúru a keď stratíme kultúru, nepodarí sa nám priblížiť Božie kráľovstvo. Teraz je čas bojovať a postupne získať vplyv v jednotlivých oblastiach – vrchoch, aby sme mohli priniesť Božie požehnanie do budúcnosti našej krajiny.
Pred videom Vám prinášame krátku katechézu kňaza Jána Buca, ktorou nás motivuje k tomu, aby sme sa nebáli vykročiť do boja o týchto sedem oblastí.

YouTube player

Zaujalo vás toto video? Šírte ho ďalej.

Facebook
WhatsApp
Pinterest
Email
Twitter

Podporte nás

Mohlo by vás zaujímať

*Týmto udeľujem súhlas so správou, spracovaním a uchovávaním mojich osobných údajov v informačnom systéme občianskeho združenia Formácia, ktoré zastrešuje projekt MISIE FILMOM v nasledovnom rozsahu: meno a priezvisko, mesto, e-mail a telefónneho číslo za účelom organizácie 1. celoslovenskej duchovnej obnovy pre videomisionárov. Ak súhlasím s odberom noviniek, tak zároveň udeľujem súhlas so zasielaním newsletterov, smsiek, noviniek a informácií súvisiacich s činnosťou a podporou projektu Misie filmom. Zároveň potvrdzujem, že môj súhlas bol daný slobodne, konkrétne, informovane a jednoznačne. Tento súhlas  vydávam na dobu neurčitú a kedykoľvek ho môžem písomne odvolať na e-mailovej adrese misiefilmom@misiefilmom.sk. Formácia, o.z. vyhlasuje, že spracúva Vaše osobné údaje v zmysle GDPR a v súlade so Zákonom č. 18/2018 o  ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe  takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.