▶️ Chcete mať prehľad o našich najnovších videách? Prihláste sa na odber nášho youtube kanála.

Jude Antoine – Ako byť učiteľom podľa Ježišovho vzoru? /z archívu/

Sledujete prvú časť záznamu z Konferencie Učiteľ (2017) z nášho archívu. Hlavným rečníkom bol laický misionár Jude Antoine.

🤔 AKO BYŤ UČITEĽOM PODĽA JEŽIŠOVHO VZORU❓

Jude Antoine vysvetľuje, že byť učiteľom je nadprirodzené pozvanie – dar Ducha svätého – budovať Telo Kristovo.

🗣️ Ktokoľvek, kto učí, sa stáva HOVORCOM Ježiša Krista – uschopňuje Ho, aby vyučoval skrze neho.

Ježiš je ten, kto vyučuje!
On si používa Teba.

(porov. J. Antoine)

🙏 Dovoľme Mu použiť si nás, aby sme učili ďalších.

#misiefilmom #judeantoine #konferenciaucitel2017 #konferencia #spolocenstvopriku #zivotsbohom

Zaujalo vás toto video? Šírte ho ďalej.

Facebook
WhatsApp
Pinterest
Email
Twitter

Podporte nás

Mohlo by vás zaujímať

*Týmto udeľujem súhlas so správou, spracovaním a uchovávaním mojich osobných údajov v informačnom systéme občianskeho združenia Formácia, ktoré zastrešuje projekt MISIE FILMOM v nasledovnom rozsahu: meno a priezvisko, mesto, e-mail a telefónneho číslo za účelom organizácie 1. celoslovenskej duchovnej obnovy pre videomisionárov. Ak súhlasím s odberom noviniek, tak zároveň udeľujem súhlas so zasielaním newsletterov, smsiek, noviniek a informácií súvisiacich s činnosťou a podporou projektu Misie filmom. Zároveň potvrdzujem, že môj súhlas bol daný slobodne, konkrétne, informovane a jednoznačne. Tento súhlas  vydávam na dobu neurčitú a kedykoľvek ho môžem písomne odvolať na e-mailovej adrese misiefilmom@misiefilmom.sk. Formácia, o.z. vyhlasuje, že spracúva Vaše osobné údaje v zmysle GDPR a v súlade so Zákonom č. 18/2018 o  ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe  takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.