▶️ Chcete mať prehľad o našich najnovších videách? Prihláste sa na odber nášho youtube kanála.

Ad de Bruin: Čo očakávaš od hlásania evanjelia?

Ponúkame Vám prednášku kresťanského misionára pôsobiaceho na Slovensku, Ad de Bruina, ktorý sa nás v dnešnom zamyslení pýta, čo očakávame od hlásania evanjelia. Ak je na Slovensku toľko kresťanov, ako je možné, že tu je taký veľký problém v oblasti korupcie, nezamestnanosti, potratov a mnohých iných vážnych oblastiach života? Prečo oddeľujeme posvätné od svetského, budúcnosť od súčasnosti?   Prečo sa my kresťania sťahujeme zo spoločnosti, vytvárame si pekné spoločenstvá, kde sa cítime bezpečne a celú našu budúcnosť a vedenie tejto krajiny nechávame v rukách iných ľudí?
Pre Ježisa to prirodzené bolo rovnako dôležité ako to duchovné! Boh chce zjaviť svoje kráľovstvo praktickým spôsobom!
Je tu sedem oblastí života spoločnosti, ktoré ovplyvňujú celú našu budúcnosť! Ak by kresťania boli vo vedení  týchto siedmych oblastí a riadili ich podľa Božích princípov, prinieslo by to neuveriteľné Božie požehnanie do života celej našej spoločnosti!

YouTube player

Zaujalo vás toto video? Šírte ho ďalej.

Facebook
WhatsApp
Pinterest
Email
Twitter

Podporte nás

Mohlo by vás zaujímať

*Týmto udeľujem súhlas so správou, spracovaním a uchovávaním mojich osobných údajov v informačnom systéme občianskeho združenia Formácia, ktoré zastrešuje projekt MISIE FILMOM v nasledovnom rozsahu: meno a priezvisko, mesto, e-mail a telefónneho číslo za účelom organizácie 1. celoslovenskej duchovnej obnovy pre videomisionárov. Ak súhlasím s odberom noviniek, tak zároveň udeľujem súhlas so zasielaním newsletterov, smsiek, noviniek a informácií súvisiacich s činnosťou a podporou projektu Misie filmom. Zároveň potvrdzujem, že môj súhlas bol daný slobodne, konkrétne, informovane a jednoznačne. Tento súhlas  vydávam na dobu neurčitú a kedykoľvek ho môžem písomne odvolať na e-mailovej adrese misiefilmom@misiefilmom.sk. Formácia, o.z. vyhlasuje, že spracúva Vaše osobné údaje v zmysle GDPR a v súlade so Zákonom č. 18/2018 o  ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe  takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.