▶️ Chcete mať prehľad o našich najnovších videách? Prihláste sa na odber nášho youtube kanála.

Elias Vella: V ňom bude trón Boha a Baránka …

Páter Elias Vella hovorí o videní apoštola Jána z 22. kapitoly v kontexte Charizmatickej konferencie v Trnave. Pokračuje šiestou úvahou nad týmto textom.

YouTube player

Na konci pasáže zo Svätého písma prichádzame k úvahe nad základom charizmatickej obnovy, ktorým je EUCHARISTIA. Baránok Boží, ktorý ostáva s nami až do skončenia sveta a je základom  kresťanského spoločenstva. Živý chlieb zostupujúci z neba, sviatosť lásky.

Aký je význam eucharistie pre náš osobný život a život v spoločenstve Cirkvi ? Prečo potrebujeme vytvárať jednotu v našom spoločenstve ? Čo to znamená byť eucharistickými ľuďmi ?

Znamená to umývať nohy iným, prijať poslanie, ktoré vyžaduje dávať svoj život iným ľuďom, aby sme sa aj my stali obeťou.

Ježiš je pokrm, ktorý nám dáva silu, horlivosť do srdca, ktorý nás osviežuje. Čaká na teba v eucharistii, lebo ti chce dať ten najväčší dar : seba.

Zaujalo vás toto video? Šírte ho ďalej.

Facebook
WhatsApp
Pinterest
Email
Twitter

Podporte nás

Mohlo by vás zaujímať

*Týmto udeľujem súhlas so správou, spracovaním a uchovávaním mojich osobných údajov v informačnom systéme občianskeho združenia Formácia, ktoré zastrešuje projekt MISIE FILMOM v nasledovnom rozsahu: meno a priezvisko, mesto, e-mail a telefónneho číslo za účelom organizácie 1. celoslovenskej duchovnej obnovy pre videomisionárov. Ak súhlasím s odberom noviniek, tak zároveň udeľujem súhlas so zasielaním newsletterov, smsiek, noviniek a informácií súvisiacich s činnosťou a podporou projektu Misie filmom. Zároveň potvrdzujem, že môj súhlas bol daný slobodne, konkrétne, informovane a jednoznačne. Tento súhlas  vydávam na dobu neurčitú a kedykoľvek ho môžem písomne odvolať na e-mailovej adrese misiefilmom@misiefilmom.sk. Formácia, o.z. vyhlasuje, že spracúva Vaše osobné údaje v zmysle GDPR a v súlade so Zákonom č. 18/2018 o  ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe  takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.