▶️ Chcete mať prehľad o našich najnovších videách? Prihláste sa na odber nášho youtube kanála.

Elias Vella: …a jeho služobníci mu budú slúžiť

Elias Vella hovorí o potrebe prehĺbiť život viery a vykročiť ďalej v Duchu Svätom. Kľúčovým je preňho text 22. kapitoly Zjavenia sv. Jána.

YouTube player

Rímskokatolícky kňaz Elias Vella na Charizmatickej konferencii v Trnavev kontexte duchovnej obnovy na Slovensku hovorí o texte z 22. kapitoly Zjavenia sv. Jána. Svoju meditáciu o potrebe prehĺbiť život viery a vykročiť ďalej v Duchu svätom ukončuje siedmou prednáškou, zameranou na poslednú pasáž, ktorá znie: „ … a jeho služobníci mu budú slúžiť, budú hľadieť na jeho tvár a na čele budú mať jeho meno.“

Sme ľudia, ktorí patria Kristovi a naším povolaním je evanjelizovať. Aby sa náš život sám stal dobrou  zvesťou. Lebo kto má Ježiša v sebe už nepotrebuje dôkazy prostrednícvom zázrakov a uzdravení, pretože žije s ním reálne. Tí, ktorí majú zrelú vieru,  nepotrebujú zjavenia. Naša zrelá viera predpokladá uvedomenie si, že spása a život s Kristom nevyrieši naše problémy. Ježiš nikdy nepovedal, že si vezme na plecia naše problémy, ale povedal „ak ste unavení, ja vás posilním“.

Prednáška otca Vellu je výzvou pre všetkých kresťanov, aby sme boli svetlom vo tmách a namiesto kritizovania sa pýtali samých seba „Čo môžem urobiť ja ?“, aby sa dobrá zvesť šírila všade, kam prídeme.

Zaujalo vás toto video? Šírte ho ďalej.

Facebook
WhatsApp
Pinterest
Email
Twitter

Podporte nás

Mohlo by vás zaujímať

*Týmto udeľujem súhlas so správou, spracovaním a uchovávaním mojich osobných údajov v informačnom systéme občianskeho združenia Formácia, ktoré zastrešuje projekt MISIE FILMOM v nasledovnom rozsahu: meno a priezvisko, mesto, e-mail a telefónneho číslo za účelom organizácie 1. celoslovenskej duchovnej obnovy pre videomisionárov. Ak súhlasím s odberom noviniek, tak zároveň udeľujem súhlas so zasielaním newsletterov, smsiek, noviniek a informácií súvisiacich s činnosťou a podporou projektu Misie filmom. Zároveň potvrdzujem, že môj súhlas bol daný slobodne, konkrétne, informovane a jednoznačne. Tento súhlas  vydávam na dobu neurčitú a kedykoľvek ho môžem písomne odvolať na e-mailovej adrese misiefilmom@misiefilmom.sk. Formácia, o.z. vyhlasuje, že spracúva Vaše osobné údaje v zmysle GDPR a v súlade so Zákonom č. 18/2018 o  ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe  takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.