▶️ Chcete mať prehľad o našich najnovších videách? Prihláste sa na odber nášho youtube kanála.

Elias Vella: … ktorý prináša dvanásť ráz ovocie

Slovo Eliasa Vellu zo série prednášok Charizmatickej konferencie v Trnave, ktorej hlavnou myšlienkou je 22. kapitola Zjavenia svätého Jána.

YouTube player

Páter Vella vysvetľuje v tretej katechéze ďalšiu myšlienku v kontexte charizmatickej obnovy na Slovensku.

Čo je ovocie, o ktorom hovorí kniha Zjavenia ? Od Ducha Svätého dostávame 4 batohy: dary, ovocie, charizmy a služby.  Všetky dary dostávame v plnosti.

Máme dary, ale prečo nevidíme ovocie ? Prečo nevidíme mocné pôsobenie Boha cez tieto dary ? Duch Svätý pôsobí tam, kde sú ľudia otvorení, kde ho pozývame, aby prišiel a osvietil tmavé miesta nášho vnútra. Potrebujeme v jednoduchosti prijať Ducha Božieho, aby aj náš strom bol plný ovocia, lebo je zasadený na brehu rieky – v Duchu Svätom, ale najskôr mu musíme dovoliť, aby konal podľa svojej vôle, nie podľa našich vlastných predstáv a bol Pánom nášho života.

Zaujalo vás toto video? Šírte ho ďalej.

Facebook
WhatsApp
Pinterest
Email
Twitter

Podporte nás

Mohlo by vás zaujímať

*Týmto udeľujem súhlas so správou, spracovaním a uchovávaním mojich osobných údajov v informačnom systéme občianskeho združenia Formácia, ktoré zastrešuje projekt MISIE FILMOM v nasledovnom rozsahu: meno a priezvisko, mesto, e-mail a telefónneho číslo za účelom organizácie 1. celoslovenskej duchovnej obnovy pre videomisionárov. Ak súhlasím s odberom noviniek, tak zároveň udeľujem súhlas so zasielaním newsletterov, smsiek, noviniek a informácií súvisiacich s činnosťou a podporou projektu Misie filmom. Zároveň potvrdzujem, že môj súhlas bol daný slobodne, konkrétne, informovane a jednoznačne. Tento súhlas  vydávam na dobu neurčitú a kedykoľvek ho môžem písomne odvolať na e-mailovej adrese misiefilmom@misiefilmom.sk. Formácia, o.z. vyhlasuje, že spracúva Vaše osobné údaje v zmysle GDPR a v súlade so Zákonom č. 18/2018 o  ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe  takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.