▶️ Chcete mať prehľad o našich najnovších videách? Prihláste sa na odber nášho youtube kanála.

Elias Vella: … a lístie stromu je na uzdravenie národov

Elias Vella a štvrté pokračovanie zo série prednášok na Charizmatickej konferencii v Trnave, v kontexte 22. kapitoly Zjavenia sv. apoštola Jána.

YouTube player

Ján videl rieku života (Duch Svätý), ktorá je životom. Stromy života na jej stranách sú Ježišovi učeníci – tí čo sa s ním stretli. A tieto stromy prinášajú ovocie dvanásť ráz za rok, teda hojnosť, ktorú dostávame od Ducha Svätého.

A lístie stromu je na uzdravenie národov – čo to pre nás znamená ?

Ježiš odovzdáva Cirkvi uzdravujúcu moc, ktorá sa dotýka každého človeka. Prečo potrebujeme uzdravenie ? Lebo Ježiš prišiel, aby nás urobil celistvými. A toto je poslaním Cirkvi.  Lebo evanjelizácia bez uzdravovania ostáva len teóriou. Uzdravenie bez evanjelizácie je čiastočné a dočasné. Teda evanjelizácia a uzdravenie patria k sebe. Ježiš nás uzdravuje tak, aby sme ho mohli nasledovať.

Byť uzdravený znamená prežívať Božiu lásku, prijať Jeho plán, prijať Ježiša ako spasiteľa nášho života a radovať sa a ďakovať Bohu vo všetkom.

Zaujalo vás toto video? Šírte ho ďalej.

Facebook
WhatsApp
Pinterest
Email
Twitter

Podporte nás

Mohlo by vás zaujímať

*Týmto udeľujem súhlas so správou, spracovaním a uchovávaním mojich osobných údajov v informačnom systéme občianskeho združenia Formácia, ktoré zastrešuje projekt MISIE FILMOM v nasledovnom rozsahu: meno a priezvisko, mesto, e-mail a telefónneho číslo za účelom organizácie 1. celoslovenskej duchovnej obnovy pre videomisionárov. Ak súhlasím s odberom noviniek, tak zároveň udeľujem súhlas so zasielaním newsletterov, smsiek, noviniek a informácií súvisiacich s činnosťou a podporou projektu Misie filmom. Zároveň potvrdzujem, že môj súhlas bol daný slobodne, konkrétne, informovane a jednoznačne. Tento súhlas  vydávam na dobu neurčitú a kedykoľvek ho môžem písomne odvolať na e-mailovej adrese misiefilmom@misiefilmom.sk. Formácia, o.z. vyhlasuje, že spracúva Vaše osobné údaje v zmysle GDPR a v súlade so Zákonom č. 18/2018 o  ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe  takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.