▶️ Chcete mať prehľad o našich najnovších videách? Prihláste sa na odber nášho youtube kanála.

Čo sa deje, keď otec žehná deťom? /kázeň o. Kodeta/

Táto kázeň, ktorá bola natočená počas duchovnej obnovy s P. Vojtěchom Kodetom, O.Carm na tému „POĎTE A UVIDÍTE! Jn 1,39“. Duchovná obnova bola natočená v dňoch 6 . – 9. 7. 2023 na Svatém Antonínku.

🙏 OTCOVIA, ŽEHNAJTE SVOJIM DEŤOM +

Požehnanie je dobré slovo nad človekom – prianie dobra, ktoré môže dať iba Boh. Otec, ktorý žehná, ZVOLÁVA toto dobro ❣️

Pán Ježiš nás povzbudzuje:
➕ aby otcovia a matky žehnali svojim deťom, svojej rodine;
➕ aby sme si žehnali navzájom a priali si dobro;
➕ aby sme žehnali všetkým – aj tým, ktorí nás preklínajú;
➕ aby sme sa vzájomne stavali pod Božiu moc.

(porov. o. Kodet)

Žehnajme si vzájomne dobro od Boha!

#misiefilmom #vojtechkodet #digitalnaduchovnaobnova #podteauvidite #duchovnaobnova #kodet #zivotsbohom

Zaujalo vás toto video? Šírte ho ďalej.

Facebook
WhatsApp
Pinterest
Email
Twitter

Podporte nás

Mohlo by vás zaujímať

*Týmto udeľujem súhlas so správou, spracovaním a uchovávaním mojich osobných údajov v informačnom systéme občianskeho združenia Formácia, ktoré zastrešuje projekt MISIE FILMOM v nasledovnom rozsahu: meno a priezvisko, mesto, e-mail a telefónneho číslo za účelom organizácie 1. celoslovenskej duchovnej obnovy pre videomisionárov. Ak súhlasím s odberom noviniek, tak zároveň udeľujem súhlas so zasielaním newsletterov, smsiek, noviniek a informácií súvisiacich s činnosťou a podporou projektu Misie filmom. Zároveň potvrdzujem, že môj súhlas bol daný slobodne, konkrétne, informovane a jednoznačne. Tento súhlas  vydávam na dobu neurčitú a kedykoľvek ho môžem písomne odvolať na e-mailovej adrese misiefilmom@misiefilmom.sk. Formácia, o.z. vyhlasuje, že spracúva Vaše osobné údaje v zmysle GDPR a v súlade so Zákonom č. 18/2018 o  ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe  takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.