▶️ Chcete mať prehľad o našich najnovších videách? Prihláste sa na odber nášho youtube kanála.

Byť pripravený na príležitosti znamená pripraviť cestu Pánovi

YouTube player

 

Niekedy máme vychodené chodníčky. Vstanem, práca, viem, čo tam bude, nejaká pásová výroba. Prídem domov, dám si pivo. A tak dookola. Niekedy je ale sa dobre otvoriť. Písmo nám hovorí, že všetko má svoj čas. V 17 rokoch si plníme školské povinnosti, potom je čas študovať, potom pracovať. Boh sa ale snaží do našich sŕdc zasiať semienko svojho slova, ktoré by klíčilo. „Boh ťa podnecuje, aby si sa vzdal starého človeka a vzplanul novou tvorivosťou. Aby sa to začalo diať, prvým krokom je uveriť, že je to možné,“povzbudzujú manželia Romanovci, ktorý hovorili na workshope Kresťan a úspech. Ak sa zhodneme s Bohom, môže to byť podľa nich najlepší čas nášho života. Ale máme byť aj pripravení. Cesta k úspechu vedie cez cestu k Pánovi. „Pripravme cestu Pánovi a buďme pripravení na príležitosti vo svete. Pre kresťana byť pripravený na príležitosti, znamená pripraviť cestu Pánovi,“dodali.

 

Zaujalo vás toto video? Šírte ho ďalej.

Facebook
WhatsApp
Pinterest
Email
Twitter

Podporte nás

Mohlo by vás zaujímať

*Týmto udeľujem súhlas so správou, spracovaním a uchovávaním mojich osobných údajov v informačnom systéme občianskeho združenia Formácia, ktoré zastrešuje projekt MISIE FILMOM v nasledovnom rozsahu: meno a priezvisko, mesto, e-mail a telefónneho číslo za účelom organizácie 1. celoslovenskej duchovnej obnovy pre videomisionárov. Ak súhlasím s odberom noviniek, tak zároveň udeľujem súhlas so zasielaním newsletterov, smsiek, noviniek a informácií súvisiacich s činnosťou a podporou projektu Misie filmom. Zároveň potvrdzujem, že môj súhlas bol daný slobodne, konkrétne, informovane a jednoznačne. Tento súhlas  vydávam na dobu neurčitú a kedykoľvek ho môžem písomne odvolať na e-mailovej adrese misiefilmom@misiefilmom.sk. Formácia, o.z. vyhlasuje, že spracúva Vaše osobné údaje v zmysle GDPR a v súlade so Zákonom č. 18/2018 o  ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe  takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.