▶️ Chcete mať prehľad o našich najnovších videách? Prihláste sa na odber nášho youtube kanála.

Ad de Bruin: Ako počuť Boží hlas

Ponúkame Vám záznam workshopu Ad de Bruina s názvom Ako počuť Boží hlas.

Tejto téme sa venoval na konferencii Big Fish, ktorá sa konala  v máji 2014 v Trnave.
V prvej časti workshopu sa venuje štyrom kľúčom, o ktorých sa píše v  knihe Habakuk 2, 1-2, ktoré nám pomôžu počúvať Pána.
Prvým kľúčom je stíšenie sa v Pánovej prítomnosti, sústredenie svojej  pozornosti  naňho.
Druhým kľúčom je upriamenie svojho  zraku  na Ježiša, aby sme mali videnia.
Tretím kľúčom je uvedomenie si, že Boží hlas často prichádza ako spontánna myšlienka.
Posledným štvrtým kľúčom je zapisovanie si prúdu myšlienok a obrazov vychádzajúcich z Tvojho vnútra.
V druhej časti workshopu Ad  rozoberá rozdiely medzi tým, keď k nám hovorí Duch Svätý a keď sa nás snaží oklamať nepriateľ. Postupne nám predstaví viacero znakov toho, že myšlienky pochádzajú od Pána.
V tretej časti workshopu rozoberá naše telesné, duševné a duchovné vlastnosti, ktoré nám môžu pomôcť rozlišovať Boží hlas v nás.

YouTube player

Zaujalo vás toto video? Šírte ho ďalej.

Facebook
WhatsApp
Pinterest
Email
Twitter

Podporte nás

Mohlo by vás zaujímať

*Týmto udeľujem súhlas so správou, spracovaním a uchovávaním mojich osobných údajov v informačnom systéme občianskeho združenia Formácia, ktoré zastrešuje projekt MISIE FILMOM v nasledovnom rozsahu: meno a priezvisko, mesto, e-mail a telefónneho číslo za účelom organizácie 1. celoslovenskej duchovnej obnovy pre videomisionárov. Ak súhlasím s odberom noviniek, tak zároveň udeľujem súhlas so zasielaním newsletterov, smsiek, noviniek a informácií súvisiacich s činnosťou a podporou projektu Misie filmom. Zároveň potvrdzujem, že môj súhlas bol daný slobodne, konkrétne, informovane a jednoznačne. Tento súhlas  vydávam na dobu neurčitú a kedykoľvek ho môžem písomne odvolať na e-mailovej adrese misiefilmom@misiefilmom.sk. Formácia, o.z. vyhlasuje, že spracúva Vaše osobné údaje v zmysle GDPR a v súlade so Zákonom č. 18/2018 o  ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe  takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.