▶️ Chcete mať prehľad o našich najnovších videách? Prihláste sa na odber nášho youtube kanála.

#7 Duchovná obnova s MARINOM RESTREPOM (7/7)

Sledujete poslednú časť 7-dielnej digitálnej duchovnej obnovy s Marinom Restrepom, laickým katolíckym misionárom z Kolumbie, dnes na tému “BYŤ AKO DIEŤA”.

Júd 1, 20-23

20 Ale vy, milovaní, budujte sami seba na svojej presvätej viere a modlite sa v Duchu Svätom. 21 Zachovajte sa v Božej láske a očakávajte milosrdenstvo nášho Pána Ježiša Krista pre večný život. 22 A s tými, čo pochybujú, majte zľutovanie; 23 zachráňte ich, vyrvite ich z ohňa. Nad inými sa zľutúvajte s bázňou; nenáviďte aj ten odev poškvrnený telom.

🧒👧 ČO ZNAMENÁ BYŤ AKO DIEŤA?

Znamená to mať DUCHA SLUŽBY, byť tu pre každého a robiť ostatných dôležitejšími, než som ja sám.

🌎🦸‍♂🎭💄 Veľmi neľahká úloha v tomto materiálnom svete, ktorý nás chce urobiť veľkými, dôležitými, mocnými, dobre vyzerajúcimi, výnimočnými…

Boh ide vždy za tými, ktorí sú malí, bezvýznamní. Poslední budú prvými.

👐 Snažme sa byť ako deti, byť tu pre druhých!

Ďakujeme, že ste s nami sledovali túto duchovnú obnovu!

#misiefilmom #marinorestrepo #duchovnaobnova #digitalnaduchovnaobnova #zivotsbohom #svedectvo

Zaujalo vás toto video? Šírte ho ďalej.

Facebook
WhatsApp
Pinterest
Email
Twitter

Podporte nás

Mohlo by vás zaujímať

*Týmto udeľujem súhlas so správou, spracovaním a uchovávaním mojich osobných údajov v informačnom systéme občianskeho združenia Formácia, ktoré zastrešuje projekt MISIE FILMOM v nasledovnom rozsahu: meno a priezvisko, mesto, e-mail a telefónneho číslo za účelom organizácie 1. celoslovenskej duchovnej obnovy pre videomisionárov. Ak súhlasím s odberom noviniek, tak zároveň udeľujem súhlas so zasielaním newsletterov, smsiek, noviniek a informácií súvisiacich s činnosťou a podporou projektu Misie filmom. Zároveň potvrdzujem, že môj súhlas bol daný slobodne, konkrétne, informovane a jednoznačne. Tento súhlas  vydávam na dobu neurčitú a kedykoľvek ho môžem písomne odvolať na e-mailovej adrese misiefilmom@misiefilmom.sk. Formácia, o.z. vyhlasuje, že spracúva Vaše osobné údaje v zmysle GDPR a v súlade so Zákonom č. 18/2018 o  ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe  takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.