▶️ Chcete mať prehľad o našich najnovších videách? Prihláste sa na odber nášho youtube kanála.

#6 Duchovná obnova s MARINOM RESTREPOM (6/7)

Sledujete šiestu časť 7-dielnej digitálnej duchovnej obnovy s Marinom Restrepom, laickým katolíckym misionárom z Kolumbie, dnes na tému “MILOSRDENSTVO BOHA VOČI DUŠIAM V OČISTCI”.

Ž 93

1 Pán kraľuje, velebou sa zaodel; zaodel sa Pán, udatnosťou sa prepásal. 2 Tak upevnil zemekruh, že sa nezachveje. Pevný je tvoj trón oddávna, ty si od vekov. 3 Pozdvihujú rieky, Pane, pozdvihujú rieky svoj hlas, pozdvihujú rieky svoj hukot. 4 Nad hukot vodných prívalov, nad mohutné morské príboje mocnejší je Pán na výsostiach. 5 Veľmi vierohodné sú tvoje svedectvá; tvojmu domu, Pane, patrí posvätná úcta po všetky časy.

☝️ OČISTEC SKUTOČNE EXISTUJE ☝️

Marino Restrepo dnes pokračuje vo svedectve svojho života o jeho mystickom zážitku s Bohom a anjelom strážnym, ktorý mu ukázal zlých duchov pochádzajúcich z jeho vlastných hriechov a očistec.

V očistci je to veľmi ťažké . Duše v očistci sú prekrásne, pretože už sú napĺňované Láskou, napriek tomu, že boli zavalené bolesťou svedomia. Boh je veľmi milosrdný voči dušiam v očistci.

❗Najväčší problém v očistci je ten, že duše nestihli odpustiť predtým, než zomreli a hriechy nečistoty.

🙏Je dôležité mať všetko vysporiadané už teraz, kým sme na zemi – snažme sa o to každý deň, ktorý nám Boh ešte dáva na tejto zemi! Naše 💖potrebuje byť čisté.

(porov. M. Restrepo)

Požehnaný posledný prázdninový víkend, priatelia!

#misiefilmom #marinorestrepo #duchovnaobnova #digitalnaduchovnaobnova #zivotsbohom #svedectvo

Zaujalo vás toto video? Šírte ho ďalej.

Facebook
WhatsApp
Pinterest
Email
Twitter

Podporte nás

Mohlo by vás zaujímať

*Týmto udeľujem súhlas so správou, spracovaním a uchovávaním mojich osobných údajov v informačnom systéme občianskeho združenia Formácia, ktoré zastrešuje projekt MISIE FILMOM v nasledovnom rozsahu: meno a priezvisko, mesto, e-mail a telefónneho číslo za účelom organizácie 1. celoslovenskej duchovnej obnovy pre videomisionárov. Ak súhlasím s odberom noviniek, tak zároveň udeľujem súhlas so zasielaním newsletterov, smsiek, noviniek a informácií súvisiacich s činnosťou a podporou projektu Misie filmom. Zároveň potvrdzujem, že môj súhlas bol daný slobodne, konkrétne, informovane a jednoznačne. Tento súhlas  vydávam na dobu neurčitú a kedykoľvek ho môžem písomne odvolať na e-mailovej adrese misiefilmom@misiefilmom.sk. Formácia, o.z. vyhlasuje, že spracúva Vaše osobné údaje v zmysle GDPR a v súlade so Zákonom č. 18/2018 o  ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe  takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.