▶️ Chcete mať prehľad o našich najnovších videách? Prihláste sa na odber nášho youtube kanála.

Púť Gaboltov 2016 – Boh prináša do nášho života zmenu

Otec Václav Hypius, CSsR, v kázni na úvodnej svätej omši na púti v Gaboltove, nás pozýva k tomu, aby sme s plnou dôverou priniesli Bohu to, čo mu môžeme dať my – hoci je to len niečo malé. Boh nám vždy chce niečo dať. Stretnutie s Ním prináša do nášho života zmenu.

Podobne to bolo i s Máriou. I v jej živote pôsobil Boh skrze Ducha Svätého. Duch Svätý je veľmi reálny i v našom živote, pôsobí v nás nielen počas sviatkov a pútí, ale je s nami stále. Je dôležité, aby sme i my s Duchom Svätým žili tak, ako žila Mária – denno denne, každý všedný deň. Učme sa žiť v Duchu Svätom naše všedné, obyčajné dni. Ako ho vidieť a vnímať aj vtedy, keď sa nám nedarí, keď sme zlyhali, keď veci nejdú podľa našich predstáv. Chceme sa učiť od Márie ako byť vďační Bohu za všetko.. Nech nás teda Mária neustále sprevádza, nech nás vedie k Ježišovi…

YouTube player

 

 

 

Zaujalo vás toto video? Šírte ho ďalej.

Facebook
WhatsApp
Pinterest
Email
Twitter

Podporte nás

Mohlo by vás zaujímať

*Týmto udeľujem súhlas so správou, spracovaním a uchovávaním mojich osobných údajov v informačnom systéme občianskeho združenia Formácia, ktoré zastrešuje projekt MISIE FILMOM v nasledovnom rozsahu: meno a priezvisko, mesto, e-mail a telefónneho číslo za účelom organizácie 1. celoslovenskej duchovnej obnovy pre videomisionárov. Ak súhlasím s odberom noviniek, tak zároveň udeľujem súhlas so zasielaním newsletterov, smsiek, noviniek a informácií súvisiacich s činnosťou a podporou projektu Misie filmom. Zároveň potvrdzujem, že môj súhlas bol daný slobodne, konkrétne, informovane a jednoznačne. Tento súhlas  vydávam na dobu neurčitú a kedykoľvek ho môžem písomne odvolať na e-mailovej adrese misiefilmom@misiefilmom.sk. Formácia, o.z. vyhlasuje, že spracúva Vaše osobné údaje v zmysle GDPR a v súlade so Zákonom č. 18/2018 o  ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe  takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.