▶️ Chcete mať prehľad o našich najnovších videách? Prihláste sa na odber nášho youtube kanála.

Prvé verejné vystúpnie o. Mariana Kuffu po operácii.

YouTube player
Prvé verejné vystúpnie o. Mariana Kuffu po operácii.
Dňa 4.11. 2018 sa mohli veriaci zúčastniť prvého verejného vystúpenie o. Mariana Kuffu po ťažkej operácii. O. Kuffa vystúpil v kostole sv. Mikuláša v Lendaku na podujatí Slovenského dohovoru za rodinu “ Zastavme zlo z Istanbulu.“ Viac ako 5000 veriacich malo moznosť vypočuť si prednášky a kázeň o.Kuffu. Po sv. omši sa asi 1000 veriacich v nádherných krojoch  s Pannou Mariou a svätymi na zástavách a transparentoch zúčastnilo sviečkového ružencového pochodu za odmietnutie Istanbulského dohovoru a proti hrozbám  genderideológie. Na konci pochodu si mali možnosť veriaci vypočuť vyhlásenie Slovenského dohovoru za rodinu http://slovenskydohovorzarodinu.sk/vyhlasenie-iniciativy-slovensky-dohovor-za-rodinu/. O Marian ďakuje za modlitby a podporu a teší sa , že kresťanom na Slovensku nie je ľahostajný osud ich rodín a detí.
Za SDZR Erik Zbiňovský

Zaujalo vás toto video? Šírte ho ďalej.

Facebook
WhatsApp
Pinterest
Email
Twitter

Podporte nás

Mohlo by vás zaujímať

*Týmto udeľujem súhlas so správou, spracovaním a uchovávaním mojich osobných údajov v informačnom systéme občianskeho združenia Formácia, ktoré zastrešuje projekt MISIE FILMOM v nasledovnom rozsahu: meno a priezvisko, mesto, e-mail a telefónneho číslo za účelom organizácie 1. celoslovenskej duchovnej obnovy pre videomisionárov. Ak súhlasím s odberom noviniek, tak zároveň udeľujem súhlas so zasielaním newsletterov, smsiek, noviniek a informácií súvisiacich s činnosťou a podporou projektu Misie filmom. Zároveň potvrdzujem, že môj súhlas bol daný slobodne, konkrétne, informovane a jednoznačne. Tento súhlas  vydávam na dobu neurčitú a kedykoľvek ho môžem písomne odvolať na e-mailovej adrese misiefilmom@misiefilmom.sk. Formácia, o.z. vyhlasuje, že spracúva Vaše osobné údaje v zmysle GDPR a v súlade so Zákonom č. 18/2018 o  ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe  takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.