▶️ Chcete mať prehľad o našich najnovších videách? Prihláste sa na odber nášho youtube kanála.

Poznať seba, poznať Krista.

Vypočujte si krátku kázeň, ktorú sme nahrali v českej obci Dolní Bojanovice. Kazateľ sa zameral na výrok sv. Augustína: „Poznať seba, poznať Krista.“
Poznanie seba a poznanie Boha sa od seba nedajú oddeliť.

Pravda o nás – to je nielen pravda o našej hriešnosti, ale i o tom, akú veľkosť, krásu a dôstojnosť máme v Božích očiach.

Poznávanie  Boha, to je cesta pre nás, ktorá nikdy nekončí. Nejde pritom len o poznávanie rozumom, ale i srdcom.
Ďalším krokom po poznávaní seba a poznávaní Krista by ešte malo byť vydávanie svedectva o Kristovi. Ak s Kristom žijeme, sme i Jeho svedkami.

YouTube player

Zaujalo vás toto video? Šírte ho ďalej.

Facebook
WhatsApp
Pinterest
Email
Twitter

Podporte nás

Mohlo by vás zaujímať

*Týmto udeľujem súhlas so správou, spracovaním a uchovávaním mojich osobných údajov v informačnom systéme občianskeho združenia Formácia, ktoré zastrešuje projekt MISIE FILMOM v nasledovnom rozsahu: meno a priezvisko, mesto, e-mail a telefónneho číslo za účelom organizácie 1. celoslovenskej duchovnej obnovy pre videomisionárov. Ak súhlasím s odberom noviniek, tak zároveň udeľujem súhlas so zasielaním newsletterov, smsiek, noviniek a informácií súvisiacich s činnosťou a podporou projektu Misie filmom. Zároveň potvrdzujem, že môj súhlas bol daný slobodne, konkrétne, informovane a jednoznačne. Tento súhlas  vydávam na dobu neurčitú a kedykoľvek ho môžem písomne odvolať na e-mailovej adrese misiefilmom@misiefilmom.sk. Formácia, o.z. vyhlasuje, že spracúva Vaše osobné údaje v zmysle GDPR a v súlade so Zákonom č. 18/2018 o  ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe  takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.