▶️ Chcete mať prehľad o našich najnovších videách? Prihláste sa na odber nášho youtube kanála.

Peter Brodek: Keď Duch prichádza zhora…

Si strom, ktorý prináša dobré ovocie alebo len vetvička vo váze s vodou, ktorá pekne kvitne a nikdy neprinesie ovocie ? Ovocie, ktoré prinášaš, vypovedá o tom, či žiješ v Duchu alebo mimo Ducha.

https://www.youtube.com/watch?enablejsapi=1&autoplay=0&cc_load_policy=0&cc_lang_pref=&iv_load_policy=1&loop=0&modestbranding=0&rel=0&fs=1&playsinline=0&autohide=2&theme=dark&color=red&controls=1&" class="__youtube_prefs__ epyt-facade no-lazyload" data-epautoplay="1" >YouTube playerhttps://www.youtube.com/watch/maxresdefault.jpg" />

Všetky diela v Cirkvi vznikli z pôsobenia Ducha Svätého, prostredníctvom tých, ktorí boli otvorení a mali odvahu vykročiť a nasadiť všetky svoje sily na uskutočnenie diela, ktoré im Boží Duch vnukol. Úrodnou pôdou, v ktorej sa všetko uskutočňuje, je modlitba spoločenstva a pokora jeho členov. Pretože každá charizma, ktorá má byť k službe Cirkvi a na tvoje posvätenie, potrebuje mať pokorné zmýšľanie, vtedy sa môže Božie dielo uskutočniť. Mons. Peter Brodek hovorí o pôsobení Ducha Svätého v našich životoch.

 

Zaujalo vás toto video? Šírte ho ďalej.

Facebook
WhatsApp
Pinterest
Email
Twitter

Podporte nás

Mohlo by vás zaujímať

*Týmto udeľujem súhlas so správou, spracovaním a uchovávaním mojich osobných údajov v informačnom systéme občianskeho združenia Formácia, ktoré zastrešuje projekt MISIE FILMOM v nasledovnom rozsahu: meno a priezvisko, mesto, e-mail a telefónneho číslo za účelom organizácie 1. celoslovenskej duchovnej obnovy pre videomisionárov. Ak súhlasím s odberom noviniek, tak zároveň udeľujem súhlas so zasielaním newsletterov, smsiek, noviniek a informácií súvisiacich s činnosťou a podporou projektu Misie filmom. Zároveň potvrdzujem, že môj súhlas bol daný slobodne, konkrétne, informovane a jednoznačne. Tento súhlas  vydávam na dobu neurčitú a kedykoľvek ho môžem písomne odvolať na e-mailovej adrese misiefilmom@misiefilmom.sk. Formácia, o.z. vyhlasuje, že spracúva Vaše osobné údaje v zmysle GDPR a v súlade so Zákonom č. 18/2018 o  ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe  takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.