▶️ Chcete mať prehľad o našich najnovších videách? Prihláste sa na odber nášho youtube kanála.

o. Kodet – Modlitba pred sviatosťou #5

Sledujete sériu krátkych modlitieb o. Vojtěcha Kodeta pred sviatosťou oltárnou.

😍 RAZ BUDEME ŽASNÚŤ 😍
nad láskou a zľutovaním nášho Otca!

Vďaka Ti, Pane, za Tvoje nasadenie pre to,
😇 aby každý mohol byť zachránený,
❤️ aby každý mohol zakúsiť Otcovu lásku a prijatie,
😀 aby každý bol plný Tvojej radosti.

(porov. o. Kodet)

#misiefilmom #postskodetom #modlitbapredsviatostou #sviatostoltarna #sviatost #post #kodet #vojtechkodet #postneobdobie #zivotsbohom #modlitba

Zaujalo vás toto video? Šírte ho ďalej.

Facebook
WhatsApp
Pinterest
Email
Twitter

Podporte nás

Mohlo by vás zaujímať

*Týmto udeľujem súhlas so správou, spracovaním a uchovávaním mojich osobných údajov v informačnom systéme občianskeho združenia Formácia, ktoré zastrešuje projekt MISIE FILMOM v nasledovnom rozsahu: meno a priezvisko, mesto, e-mail a telefónneho číslo za účelom organizácie 1. celoslovenskej duchovnej obnovy pre videomisionárov. Ak súhlasím s odberom noviniek, tak zároveň udeľujem súhlas so zasielaním newsletterov, smsiek, noviniek a informácií súvisiacich s činnosťou a podporou projektu Misie filmom. Zároveň potvrdzujem, že môj súhlas bol daný slobodne, konkrétne, informovane a jednoznačne. Tento súhlas  vydávam na dobu neurčitú a kedykoľvek ho môžem písomne odvolať na e-mailovej adrese misiefilmom@misiefilmom.sk. Formácia, o.z. vyhlasuje, že spracúva Vaše osobné údaje v zmysle GDPR a v súlade so Zákonom č. 18/2018 o  ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe  takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.