▶️ Chcete mať prehľad o našich najnovších videách? Prihláste sa na odber nášho youtube kanála.

Misijný tréningový dom

Na úvod o. Zamkovský, hovorí o tejto peknej myšlienke postaviť a uviesť do života tento misijný dom. Hana Šimčíková rozpráva o tom, ako jej Boh dal túto myšlienku a nakoniec aj samotné jej zhmotnenie. Takto vlastne vzniká misijný tréningový dom, ktorý búde slúžiť hlavne, aby sa misionári mohli spolu stretávať, aj s kňazmi, ktorí v misiach pôsobili alebo pôsobia, vymenili si medzi sebou misijné skúsenosti. V tomto dome bude aj tréning zameraný na evanjelizáciu, ktorý budú môcť využiť misionári pri svojom poslaní a na tom konkrétnom mieste kde ich Boh posiela. Zároveň to bude miestom modlidby a oddychu. Je to dielo hodné podpory, či už modlitbovej, alebo finančnej.

YouTube player

Zaujalo vás toto video? Šírte ho ďalej.

Facebook
WhatsApp
Pinterest
Email
Twitter

Podporte nás

Mohlo by vás zaujímať

*Týmto udeľujem súhlas so správou, spracovaním a uchovávaním mojich osobných údajov v informačnom systéme občianskeho združenia Formácia, ktoré zastrešuje projekt MISIE FILMOM v nasledovnom rozsahu: meno a priezvisko, mesto, e-mail a telefónneho číslo za účelom organizácie 1. celoslovenskej duchovnej obnovy pre videomisionárov. Ak súhlasím s odberom noviniek, tak zároveň udeľujem súhlas so zasielaním newsletterov, smsiek, noviniek a informácií súvisiacich s činnosťou a podporou projektu Misie filmom. Zároveň potvrdzujem, že môj súhlas bol daný slobodne, konkrétne, informovane a jednoznačne. Tento súhlas  vydávam na dobu neurčitú a kedykoľvek ho môžem písomne odvolať na e-mailovej adrese misiefilmom@misiefilmom.sk. Formácia, o.z. vyhlasuje, že spracúva Vaše osobné údaje v zmysle GDPR a v súlade so Zákonom č. 18/2018 o  ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe  takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.