▶️ Chcete mať prehľad o našich najnovších videách? Prihláste sa na odber nášho youtube kanála.

Milovať, rešpektovať, porozumieť…

Milovať, rešpektovať, porozumieť…
Kurz zameraný na komunikáciu v rodine

Pre koho je kurz určený?
– Pre manželov a rodičov, ktorým záleží na láskyplnejšej komunikácii
– Pre manželov a rodičov, ktorí sa chcú učiť väčšej blízkosti
– Pre manželov a rodičov, ktorí túžia po otvorenejšom vzťahu s deťmi
– Pre manželov a rodičov, ktorí chcú vedieť efektívnejšie vyjadriť svoje potreby a ponúknuť podporu
– Pre všetkých, ktorí chcú vedieť viac…
– Vítané sú manželské páry, partneri i jednotlivci.

Obsahová náplň:
1. Kongruentná komunikácia – komunikácia lásky k sebe i k tebe
2. Ako si lepšie porozumieť v záťažových situáciách – pozície v strese: obviňovanie, zmierovanie, rušenie, poučovanie
3. Dennodenne asertívne
4. Empatia – cesta k vzájomnému stretnutiu sa
5. Rešpektovať a zažívať rešpekt…
6. Validizácie v rodine ako nástroj budovania sebaúcty

Forma: – teoretický vstup – modelové situácie – rolové hry – diskusia

Dátumy stretnutí: 14.01.2017 21.01.2017 28.01.2017 04.02.2017
Jednotlivé stretnutia na seba nádväzujú, preto je užitočné absolvovať celý kurz.

Čas: 09.00 – 13.00 hod.
Miesto konania kurzu: Trnavské materské centrum, Okružná 20, 917 01 Trnava
Cena kurzu: 70 eur/osoba

Prihlasovanie do 08.01.2017: pcolkovci@gmail.com (meno a priezvisko, povolanie, telefón)

Lektor: Mgr. Dušana Pčolková, PhD. – je vysokoškolským pedagógom vedúcim sociálnno-psychologické výcviky (empatia, asertivita, komunikácia…), lektorkou kurzov zameraných na soft skills, Time manažment, absolventkou 2-ročného výcviku zameraného na systemickú rodinnú terapiu, frekventantkou 4-ročného psychoterapeutického výcviku v logoterapii a existenciálnej analyze, 11 rokov manželkou a mamou 3 detí

Zaujalo vás toto video? Šírte ho ďalej.

Facebook
WhatsApp
Pinterest
Email
Twitter

Podporte nás

Mohlo by vás zaujímať

*Týmto udeľujem súhlas so správou, spracovaním a uchovávaním mojich osobných údajov v informačnom systéme občianskeho združenia Formácia, ktoré zastrešuje projekt MISIE FILMOM v nasledovnom rozsahu: meno a priezvisko, mesto, e-mail a telefónneho číslo za účelom organizácie 1. celoslovenskej duchovnej obnovy pre videomisionárov. Ak súhlasím s odberom noviniek, tak zároveň udeľujem súhlas so zasielaním newsletterov, smsiek, noviniek a informácií súvisiacich s činnosťou a podporou projektu Misie filmom. Zároveň potvrdzujem, že môj súhlas bol daný slobodne, konkrétne, informovane a jednoznačne. Tento súhlas  vydávam na dobu neurčitú a kedykoľvek ho môžem písomne odvolať na e-mailovej adrese misiefilmom@misiefilmom.sk. Formácia, o.z. vyhlasuje, že spracúva Vaše osobné údaje v zmysle GDPR a v súlade so Zákonom č. 18/2018 o  ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe  takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.