▶️ Chcete mať prehľad o našich najnovších videách? Prihláste sa na odber nášho youtube kanála.

Mária Slivková – Ontológia manželstva a rodiny a ideológia gender

PhDr. ThDr. Mária Slivková, PhD začala svoju prednášku zmienkou o knihe Gabriely Kuby. „Na začiatku 21. storočia sa objavilo dielo Gabriely Kuby. Iste ste počuli o jej publikácii Genderová ideológia. Prvý moment z tohto diela bol výrazom určitej precitlivenosti alebo svojského predstavenia sexuality z pohľadu tejto autorky. Avšak náš dojem ustúpil hneď ako sme sa začali stretávať s premenami v chápaní manželstva a rodiny. Prichádzali sme do styku s novými koncepciami rodiny, ktoré sa postupne objavujú a cítime sa do určitej miery akoby ohrození alebo zovretí. Máme obavy, čo bude s tým, čo my vyznávame a pokladáme za pravdu pre manželstvo a rodinu. Všetky činnosti, ktoré sme doposiaľ zaznamenali zo strany ideológie gender, môžeme považovať za praktickú realizáciu teórie gender,“ týmito slovami začala svoju prednášku doktorka Mária Slivková. Ako ďalej upozornila, ide o ideológiu, ktorá má svoju terminológiu a snaží sa ju zaviesť do úradov, škôl a do celej spoločnosti. Jej cieľom je stvoriť nové spoločenstvo bez spoločenských rozdielov muža a ženy. To sa dá dosiahnuť iba odhodením pohlavnosti, ktorá je v nás zakódovaná. Aj na tieto aspekty upozornila PhDr. ThDr. Slivková, PhD vo svojej prednáške na medzinárodnej konferencii Rodina v treťom tisícročí v Trnave.
Odborná asistentka na Katedre sociálnej práce Teologickej fakulty Katolíckej univerzity tiež poukázala na ďalšie absurdnosti gender ideológie, napríklad na možnosť vybrať si pohlavie. Gender ideológiu stavia do protikladu s personálnou antropológiou Jána Pavla II.
Pozrite si prednášku doktorky Márie Slivkovej a dozviete sa, v čom je gender ideológia nebezpečná a prečo je v rozpore s učením Cirkvi.

YouTube player

Stiahni audio

Zaujalo vás toto video? Šírte ho ďalej.

Facebook
WhatsApp
Pinterest
Email
Twitter

Podporte nás

Mohlo by vás zaujímať

*Týmto udeľujem súhlas so správou, spracovaním a uchovávaním mojich osobných údajov v informačnom systéme občianskeho združenia Formácia, ktoré zastrešuje projekt MISIE FILMOM v nasledovnom rozsahu: meno a priezvisko, mesto, e-mail a telefónneho číslo za účelom organizácie 1. celoslovenskej duchovnej obnovy pre videomisionárov. Ak súhlasím s odberom noviniek, tak zároveň udeľujem súhlas so zasielaním newsletterov, smsiek, noviniek a informácií súvisiacich s činnosťou a podporou projektu Misie filmom. Zároveň potvrdzujem, že môj súhlas bol daný slobodne, konkrétne, informovane a jednoznačne. Tento súhlas  vydávam na dobu neurčitú a kedykoľvek ho môžem písomne odvolať na e-mailovej adrese misiefilmom@misiefilmom.sk. Formácia, o.z. vyhlasuje, že spracúva Vaše osobné údaje v zmysle GDPR a v súlade so Zákonom č. 18/2018 o  ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe  takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.