▶️ Chcete mať prehľad o našich najnovších videách? Prihláste sa na odber nášho youtube kanála.

Jude Antoine: K čomu Ťa pozýva Ježiš?

Ponúkame Vám záznam z prednášky katolíckeho laického misionára pochádzajúceho z Malajzie, Jude Antoina. Na každoročnej konferencii organizovanej Spoločenstvom pri Katolíckej Univerzite sa tentoraz zameral na službu evanjelistu.
V nasledujúcej prednáške si môžete vypočuť výzvu byť ozajstným, opravdivým katolíkom, ktorý pozná Ježiša. Cirkev ako celok i každý jej člen osobitne má poslanie vyvádzať ľudí von z púšte. Ale predtým sami kresťania musia odísť z púšte a nájsť miesto plné života. Aké je Tvoje poslanie? Aká je Tvoja práca? Ako nájsť to miesto, kde by si mohol privádzať ďalších ľudí?
My ako kresťania musíme znova objaviť chuť sýtiť sa Božím Slovom a Chlebom Života. Ako sa teda sýtiť Božím Slovom? Ako prinášať Božie Slovo iným tak, aby sa i oni znovu chceli sýtiť Chlebom Života.

Tieto i mnohé ďalšie otázky nám bude klásť Jude počas tohto času a  pozýva nás uveriť Bohu, ktorý nám otvára nové cesty.

Zaujalo vás toto video? Šírte ho ďalej.

Facebook
WhatsApp
Pinterest
Email
Twitter

Podporte nás

Mohlo by vás zaujímať

*Týmto udeľujem súhlas so správou, spracovaním a uchovávaním mojich osobných údajov v informačnom systéme občianskeho združenia Formácia, ktoré zastrešuje projekt MISIE FILMOM v nasledovnom rozsahu: meno a priezvisko, mesto, e-mail a telefónneho číslo za účelom organizácie 1. celoslovenskej duchovnej obnovy pre videomisionárov. Ak súhlasím s odberom noviniek, tak zároveň udeľujem súhlas so zasielaním newsletterov, smsiek, noviniek a informácií súvisiacich s činnosťou a podporou projektu Misie filmom. Zároveň potvrdzujem, že môj súhlas bol daný slobodne, konkrétne, informovane a jednoznačne. Tento súhlas  vydávam na dobu neurčitú a kedykoľvek ho môžem písomne odvolať na e-mailovej adrese misiefilmom@misiefilmom.sk. Formácia, o.z. vyhlasuje, že spracúva Vaše osobné údaje v zmysle GDPR a v súlade so Zákonom č. 18/2018 o  ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe  takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.