▶️ Chcete mať prehľad o našich najnovších videách? Prihláste sa na odber nášho youtube kanála.

Zjavenie sv. Jána, kapitola 22 – Potom im ukázal rieku vody života, čistú ako krištáľ…

Túžiš žiť život, ktorý je zmocnený Duchom Svätým ? Prednáška pátra Vellu ti pomôže objaviť nový rozmer života v Kristovi.

YouTube player

Rímskokatolícky kňaz, exorcista a exercitátor, páter Elias Vella, pochádzajúci z Malty, hovorí o význame charizmatickej obnovy na Slovensku v kontexte 22 kapitoly Zjavenia sv. Jána: „Potom mi ukázal rieku vody života, čistú ako krištáľ, vytekajúcu od Božieho a Baránkovho trónu.“

Vyzýva nás, aby sme neboli len „tradičnými“ kresťanmi, suchými kosťami bez Ducha.  Preto nestačí len jedno obrátenie k Ježišovi, ale je potrebná ustavičná konverzia, ktorá spôsobuje, že v duchovnom živote nezostávame stále na tom istom mieste, ale prežívame nové skúsenosti s Kristom. Nemôžeme sa zastaviť, lebo Ježiš kráča pred nami. Využívame to, že Duch svätý žije v nás ? Pracujeme s Bohom alebo pre Boha ? Aký je medzi tým rozdiel ?

Boh od nás žiada viac ako sme schopní urobiť, aby sa v našej slabosti oslávil, aby sme čokoľvek robili z moci Ducha svätého. Preto pozývajme Boha, aby bol Pánom v každej oblasti nášho života.

Nechajme naším životom prúdiť rieku vody života, ktorou je Boží Duch a nechajme sa ním premieňať na „čoraz slávnejší Kristov obraz.“ (2 Kor 3,18).

Zaujalo vás toto video? Šírte ho ďalej.

Facebook
WhatsApp
Pinterest
Email
Twitter

Podporte nás

Mohlo by vás zaujímať

*Týmto udeľujem súhlas so správou, spracovaním a uchovávaním mojich osobných údajov v informačnom systéme občianskeho združenia Formácia, ktoré zastrešuje projekt MISIE FILMOM v nasledovnom rozsahu: meno a priezvisko, mesto, e-mail a telefónneho číslo za účelom organizácie 1. celoslovenskej duchovnej obnovy pre videomisionárov. Ak súhlasím s odberom noviniek, tak zároveň udeľujem súhlas so zasielaním newsletterov, smsiek, noviniek a informácií súvisiacich s činnosťou a podporou projektu Misie filmom. Zároveň potvrdzujem, že môj súhlas bol daný slobodne, konkrétne, informovane a jednoznačne. Tento súhlas  vydávam na dobu neurčitú a kedykoľvek ho môžem písomne odvolať na e-mailovej adrese misiefilmom@misiefilmom.sk. Formácia, o.z. vyhlasuje, že spracúva Vaše osobné údaje v zmysle GDPR a v súlade so Zákonom č. 18/2018 o  ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe  takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.