▶️ Chcete mať prehľad o našich najnovších videách? Prihláste sa na odber nášho youtube kanála.

#4 Duchovná obnova s MARINOM RESTREPOM (4/7)

Sledujete štvrtú časť 7-dielnej digitálnej duchovnej obnovy s Marinom Restrepom, laickým katolíckym misionárom z Kolumbie, dnes na tému “DUCHOVNÁ PÝCHA”.

Ž 75

2 Oslavujeme ťa, Bože, oslavujeme ťa a tvoje meno vzývame, rozhlasujeme tvoje skutky zázračné. 3 Ja sám určím čas a vykonám spravodlivý súd. 4 Hoc by sa roztápala zem a triasli všetci, čo na nej bývajú, ja pevne držím jej stĺpy. 5 Chvastúňom hovorím: „Nevystatujte sa!“ A previnilcom: „Nedvíhajte hlavy! 6 Nedvíhajte hlavy vysoko, proti Bohu nehovorte bezočivosti.“ 7 Veď ani od východu, ani od západu, ani z púšte neprichádza povýšenie. 8 Ale sudcom je sám Boh: jedného ponižuje, druhého povyšuje. 9 Lebo v Pánovej ruke je kalich plný čistého vína s korením. On z neho nalieva, až po kvasnice ho musia vyprázdniť, všetci hriešnici zeme budú z neho piť. 10 Lež ja naveky chcem ohlasovať a ospevovať Boha Jakubovho. 11 Pozrážam všetku pýchu hriešnikov, no spravodliví vztýčia svoje hlavy.

👧🧒 BOH JE BOHOM NAJMENŠÍCH

Je veľa povolaných, ale málo vyvolených.

Jednoduchosť, pokora a malosť sú cestou k Dieťaťu Ježiš, cestou k večnému Bohu. Je dôležité, aby sme si to ujasnili v našom srdci. 💡❤️ Nenechajme sa zmiasť.

Tieto aj ďalšie myšlienky odznejú v dnešnom zamyslení Marina Restrepa, dnes na tému DUCHOVNÁ PÝCHA.

🙏 Buďme ako deti, aby sme vstúpili do Božieho kráľovstva!

Pokojný a požehnaný piatkový večer, priatelia!

#misiefilmom #marinorestrepo #duchovnaobnova #digitalnaduchovnaobnova #zivotsbohom #duchovnapycha

Zaujalo vás toto video? Šírte ho ďalej.

Facebook
WhatsApp
Pinterest
Email
Twitter

Podporte nás

Mohlo by vás zaujímať

*Týmto udeľujem súhlas so správou, spracovaním a uchovávaním mojich osobných údajov v informačnom systéme občianskeho združenia Formácia, ktoré zastrešuje projekt MISIE FILMOM v nasledovnom rozsahu: meno a priezvisko, mesto, e-mail a telefónneho číslo za účelom organizácie 1. celoslovenskej duchovnej obnovy pre videomisionárov. Ak súhlasím s odberom noviniek, tak zároveň udeľujem súhlas so zasielaním newsletterov, smsiek, noviniek a informácií súvisiacich s činnosťou a podporou projektu Misie filmom. Zároveň potvrdzujem, že môj súhlas bol daný slobodne, konkrétne, informovane a jednoznačne. Tento súhlas  vydávam na dobu neurčitú a kedykoľvek ho môžem písomne odvolať na e-mailovej adrese misiefilmom@misiefilmom.sk. Formácia, o.z. vyhlasuje, že spracúva Vaše osobné údaje v zmysle GDPR a v súlade so Zákonom č. 18/2018 o  ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe  takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.