▶️ Chcete mať prehľad o našich najnovších videách? Prihláste sa na odber nášho youtube kanála.

Redemptoristi

Dokumentárny film o pôsobení Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa na Slovensku.

YouTube player

Kongregácia redemptoristov vznikla v južnom Taliansku a existuje už takmer tristo rokov. Činnosť tejto rehole je zameraná na ľudové misie, preto úzko spolupracujú najmä s laikmi. V ohlasovaní evanjelia sa zvlášť orientujú na ľudí, ktorí sú opustení, v ťažkých životných situáciách. Dnes majú sídla v Bratislave- Kramároch, Radvani, Podolínci, Gaboltove, Kostolnej a viceprovincialát v Bratislave.

Ak sa chcete dozvedieť viac o redemptoristoch na Slovensku, pozrie si tento krátky pútavý film o ich bohatom pôsobení u nás.

Zaujalo vás toto video? Šírte ho ďalej.

Facebook
WhatsApp
Pinterest
Email
Twitter

Podporte nás

Mohlo by vás zaujímať

*Týmto udeľujem súhlas so správou, spracovaním a uchovávaním mojich osobných údajov v informačnom systéme občianskeho združenia Formácia, ktoré zastrešuje projekt MISIE FILMOM v nasledovnom rozsahu: meno a priezvisko, mesto, e-mail a telefónneho číslo za účelom organizácie 1. celoslovenskej duchovnej obnovy pre videomisionárov. Ak súhlasím s odberom noviniek, tak zároveň udeľujem súhlas so zasielaním newsletterov, smsiek, noviniek a informácií súvisiacich s činnosťou a podporou projektu Misie filmom. Zároveň potvrdzujem, že môj súhlas bol daný slobodne, konkrétne, informovane a jednoznačne. Tento súhlas  vydávam na dobu neurčitú a kedykoľvek ho môžem písomne odvolať na e-mailovej adrese misiefilmom@misiefilmom.sk. Formácia, o.z. vyhlasuje, že spracúva Vaše osobné údaje v zmysle GDPR a v súlade so Zákonom č. 18/2018 o  ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe  takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.