▶️ Chcete mať prehľad o našich najnovších videách? Prihláste sa na odber nášho youtube kanála.

P. Antony Saji, VC – Kázeň zo záverečnej sv. omše

Vypočujte si kázeň zo záverečnej sv. omše natočenej počas duchovných cvičení s P. Anthonym Sajim, VC v Trenčíne na prelome júla a augusta 2023.

🌟 ZÁZRAKY EŠTE NESKONČILI ⏳
Stále sú tu pre tých, ktorí veria!

Nestrácajme vieru!
Nestrácajme nádej!
Pretože stratiť nádej znamená stratiť život!

(porov. A. Sajim, VC)

🙏 Povzbuďme sa jeho myšlienkami a evanjeliom.

Požehnanú nedeľu všetkým!

#misiefilmom #kazen #anthonysaji #duchovnecvicenia #duchovnaobnova #svedectvo #zivotsbohom

Zaujalo vás toto video? Šírte ho ďalej.

Facebook
WhatsApp
Pinterest
Email
Twitter

Podporte nás

Mohlo by vás zaujímať

*Týmto udeľujem súhlas so správou, spracovaním a uchovávaním mojich osobných údajov v informačnom systéme občianskeho združenia Formácia, ktoré zastrešuje projekt MISIE FILMOM v nasledovnom rozsahu: meno a priezvisko, mesto, e-mail a telefónneho číslo za účelom organizácie 1. celoslovenskej duchovnej obnovy pre videomisionárov. Ak súhlasím s odberom noviniek, tak zároveň udeľujem súhlas so zasielaním newsletterov, smsiek, noviniek a informácií súvisiacich s činnosťou a podporou projektu Misie filmom. Zároveň potvrdzujem, že môj súhlas bol daný slobodne, konkrétne, informovane a jednoznačne. Tento súhlas  vydávam na dobu neurčitú a kedykoľvek ho môžem písomne odvolať na e-mailovej adrese misiefilmom@misiefilmom.sk. Formácia, o.z. vyhlasuje, že spracúva Vaše osobné údaje v zmysle GDPR a v súlade so Zákonom č. 18/2018 o  ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe  takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.