▶️ Chcete mať prehľad o našich najnovších videách? Prihláste sa na odber nášho youtube kanála.

o. Kodet – Uzdravenie slepého /4. pôstna nedeľa/

Sledujete piatu časť pôstnej duchovnej obnovy s pátrom Vojtěchom Kodetom na tému “Stretnutie so samaritánkou”. Duchovná obnova vznikla v spolupráci s TV Noe a pochádza z nášho archívu.

– – – – – – – – –

🕯️JEŽIŠ, SVETLO SVETA

sa zjavuje ako ten, ktorý
💡osvecuje našu myseľ a
❤️otvára oči nášho srdca.

…aby sme srdcom videli a porozumeli.

Vo svetle toho, ktorý sám je Svetlom sveta, sa pozrime na svoj život a pripusťme, že môžeme byť ľuďmi, ktorí nevedia a ktorí pozerajú duchovným zrakom iba občas.

🙏 Prosme Ho, aby nám otvoril oči, aby sme Ho videli.

(porov. o. Kodet)

#misiefilmom #postskodetom #duchovnaobnova #post #postnaduchovnaobnova #kodet #vojtechkodet #postneobdobie #zivotsbohom #stretnutie #uzdravenieslepeho #svetlosveta #jezis

Zaujalo vás toto video? Šírte ho ďalej.

Facebook
WhatsApp
Pinterest
Email
Twitter

Podporte nás

Mohlo by vás zaujímať

*Týmto udeľujem súhlas so správou, spracovaním a uchovávaním mojich osobných údajov v informačnom systéme občianskeho združenia Formácia, ktoré zastrešuje projekt MISIE FILMOM v nasledovnom rozsahu: meno a priezvisko, mesto, e-mail a telefónneho číslo za účelom organizácie 1. celoslovenskej duchovnej obnovy pre videomisionárov. Ak súhlasím s odberom noviniek, tak zároveň udeľujem súhlas so zasielaním newsletterov, smsiek, noviniek a informácií súvisiacich s činnosťou a podporou projektu Misie filmom. Zároveň potvrdzujem, že môj súhlas bol daný slobodne, konkrétne, informovane a jednoznačne. Tento súhlas  vydávam na dobu neurčitú a kedykoľvek ho môžem písomne odvolať na e-mailovej adrese misiefilmom@misiefilmom.sk. Formácia, o.z. vyhlasuje, že spracúva Vaše osobné údaje v zmysle GDPR a v súlade so Zákonom č. 18/2018 o  ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe  takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.