▶️ Chcete mať prehľad o našich najnovších videách? Prihláste sa na odber nášho youtube kanála.

Ľubomír Petrík: Si súčasťou tímu!

Prinášame Vám záznam z kázne počas gréckokatolíckej svätej liturgie na Breakfestivale, ktorý sa konal 12.júna 2014 v Červenom Kláštore. Mottom celého festivalu, ale i tejto kázne, bolo heslo „V tíme“.

Kazateľ  nás povzbudzuje k tomu, aby sme sa ako členovia cirkvi cítili súčasťou tímu, ktorým cirkev je. Pozýva nás k dôvere v Boha, ale i dôvere v cirkev. Boh zviazal našu spásu s tímom, s cirkvou. Nie je to tím, ktorý budujeme my ľudia vlastnými silami. Je  to tím, ktorý je obdarený Božou mocou, Božou silou a Božou láskou. Kristus a Cirkev je jedno telo a Ty si súčasťou tohto tela!

YouTube player

Zaujalo vás toto video? Šírte ho ďalej.

Facebook
WhatsApp
Pinterest
Email
Twitter

Podporte nás

Mohlo by vás zaujímať

*Týmto udeľujem súhlas so správou, spracovaním a uchovávaním mojich osobných údajov v informačnom systéme občianskeho združenia Formácia, ktoré zastrešuje projekt MISIE FILMOM v nasledovnom rozsahu: meno a priezvisko, mesto, e-mail a telefónneho číslo za účelom organizácie 1. celoslovenskej duchovnej obnovy pre videomisionárov. Ak súhlasím s odberom noviniek, tak zároveň udeľujem súhlas so zasielaním newsletterov, smsiek, noviniek a informácií súvisiacich s činnosťou a podporou projektu Misie filmom. Zároveň potvrdzujem, že môj súhlas bol daný slobodne, konkrétne, informovane a jednoznačne. Tento súhlas  vydávam na dobu neurčitú a kedykoľvek ho môžem písomne odvolať na e-mailovej adrese misiefilmom@misiefilmom.sk. Formácia, o.z. vyhlasuje, že spracúva Vaše osobné údaje v zmysle GDPR a v súlade so Zákonom č. 18/2018 o  ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe  takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.