▶️ Chcete mať prehľad o našich najnovších videách? Prihláste sa na odber nášho youtube kanála.

DETSKÝ PÔST: Dobrôtkine dobrodružstvá 7

Pôstne katechézy pre deti: PRÍPRAVA NA VEĽKÚ NOC

👐 CHCEŠ SA AJ TY STAŤ JEŽIŠOVÝM UČENÍKOM?

🛣 Cesta učeníka nie je ľahká. Často sa musíme obetovať aj keď sa nám práve nechce.

👍❤️ Môžeš začať napríklad tým, že počúvneš rodičov hneď na prvé slovko. Staneš sa vtedy VEĽKÝM Ježišovým učeníkom, ktorý robí veci z lásky k Bohu a svojim blížnym.

🙏✝ Prajeme Ti požehnaný zvyšok pôstu a celých veľkonočných sviatkov.

#misiefilmom #detskypost #dobrotkinedobrodruzstva #postsdetmi #dobrotka #prípravanavelkunoc #velkanoc #katechezypredeti

Zaujalo vás toto video? Šírte ho ďalej.

Facebook
WhatsApp
Pinterest
Email
Twitter

Podporte nás

Mohlo by vás zaujímať

*Týmto udeľujem súhlas so správou, spracovaním a uchovávaním mojich osobných údajov v informačnom systéme občianskeho združenia Formácia, ktoré zastrešuje projekt MISIE FILMOM v nasledovnom rozsahu: meno a priezvisko, mesto, e-mail a telefónneho číslo za účelom organizácie 1. celoslovenskej duchovnej obnovy pre videomisionárov. Ak súhlasím s odberom noviniek, tak zároveň udeľujem súhlas so zasielaním newsletterov, smsiek, noviniek a informácií súvisiacich s činnosťou a podporou projektu Misie filmom. Zároveň potvrdzujem, že môj súhlas bol daný slobodne, konkrétne, informovane a jednoznačne. Tento súhlas  vydávam na dobu neurčitú a kedykoľvek ho môžem písomne odvolať na e-mailovej adrese misiefilmom@misiefilmom.sk. Formácia, o.z. vyhlasuje, že spracúva Vaše osobné údaje v zmysle GDPR a v súlade so Zákonom č. 18/2018 o  ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe  takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.