▶️ Chcete mať prehľad o našich najnovších videách? Prihláste sa na odber nášho youtube kanála.

DETSKÝ PÔST: Dobrôtkine dobrodružstvá 2

🐋 JONÁŠ A NINIVE 🌆

🌊🌊🐳 UROBME SI S DEŤMI MORE DOBRÝCH SKUTKOV

Tento týždeň nám Dobrôtka priblíži príbeh o Jonášovi a meste Ninive, kde Boh cez neho upozornil ľudí, aby sa obrátili a začali konať dobré skutky.

🗣️❤️Aj nám Boh často našepkáva v našich srdiečkach slová a skutky, ktorými by sme mohli s láskou upozorniť našich kamarátov a blízkych, aby boli lepší. Snažme sa aj my byť lepšími a ísť všetkým príkladom 😇.

Keď každý urobí more dobrých skutkov, tie moria sa pospájajú do obrovského 🌊💙OCEÁNU LÁSKY A DOBRA!

#misiefilmom #detskypost #dobrotkinedobrodruzstva #postsdetmi

Zaujalo vás toto video? Šírte ho ďalej.

Facebook
WhatsApp
Pinterest
Email
Twitter

Podporte nás

Mohlo by vás zaujímať

*Týmto udeľujem súhlas so správou, spracovaním a uchovávaním mojich osobných údajov v informačnom systéme občianskeho združenia Formácia, ktoré zastrešuje projekt MISIE FILMOM v nasledovnom rozsahu: meno a priezvisko, mesto, e-mail a telefónneho číslo za účelom organizácie 1. celoslovenskej duchovnej obnovy pre videomisionárov. Ak súhlasím s odberom noviniek, tak zároveň udeľujem súhlas so zasielaním newsletterov, smsiek, noviniek a informácií súvisiacich s činnosťou a podporou projektu Misie filmom. Zároveň potvrdzujem, že môj súhlas bol daný slobodne, konkrétne, informovane a jednoznačne. Tento súhlas  vydávam na dobu neurčitú a kedykoľvek ho môžem písomne odvolať na e-mailovej adrese misiefilmom@misiefilmom.sk. Formácia, o.z. vyhlasuje, že spracúva Vaše osobné údaje v zmysle GDPR a v súlade so Zákonom č. 18/2018 o  ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe  takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.