▶️ Chcete mať prehľad o našich najnovších videách? Prihláste sa na odber nášho youtube kanála.

Kázne z TRNAVSKEJ NOVÉNY 2015

10 kázní je rozdelených na 3 DVD:

DVD č.1

1. deň – „Kto chce ísť za mnou…“ (Lk 9,23-27) Kazateľ: P. Rudolf Uher SJ, provinciál Jezuitov Bratislava

vlcsnap-2015-11-24-15h20m21s34

 

 

 

 

2. deň – „Poď za mnou…jedno Ti ešte chýba… “ (Mt 19, 16-22) Kazateľ: Vsdp. Štefan Novotný, rektor kňazského seminára, Košice

vlcsnap-2015-11-24-15h20m33s164

 

 

 

 

3. deň 9:30 – „My sme opustili všetko a išli sme za Tebou.“(Mt 19, 27-29)  Kazateľ: vladyka J.E. Mons. Milan Šášik CM gréckokatolícky mukačevský eparchiálny biskup, Užhorod

vlcsnap-2015-11-24-15h20m43s17

 

 

 

 

3. deň 18:00 – „Buďte milosrdní, ako je milosrdný Váš Otec..“ (Lk 6,27-38) Kazateľ: vladyka J.E. Mons. Ladislav Hučko, gréckokatolícky apoštolský exarcha, Praha

vlcsnap-2015-11-24-15h21m08s10

 

 

 

 

DVD č.2

4. deň – “Keby si poznala Boží dar…” (Jn 4, 1-26) Kazateľ: Don Jozef Ižold SDB, provinciál saleziánov

vlcsnap-2015-11-24-15h21m18s116

 

 

 

 

5. deň – “Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo…” (Mt 5, 1-11) Kazateľ: P. Juraj Andrej Mihály OFM, františkánsky gvardián

vlcsnap-2015-11-24-15h21m30s229

 

 

 

 

6. deň – “Boh bohatý na milosrdenstvo…” (Ef 2, 1-10) Kazateľ: Vsdp. Pavol Hudák, člen Rady pre mládež a univerzity KBS

vlcsnap-2015-11-24-15h21m40s82

 

 

 

 

DVD č.3 – 

7. deň – “Milosrdný Samaritán…” (Lk 10, 30-37) Kazateľ: Mons. Ján Majerník, biblista a misionár vo Svätej zemi

vlcsnap-2015-11-24-15h21m54s185

 

 

 

 

8. deň – “Lukášove podobenstvá o milosrdenstve – drachma, ovca, syn (Lk 15, 11-32) Kazateľ: Vsdp. Marián Kuffa, Inštitút Krista Veľkňaza

vlcsnap-2015-11-24-15h22m09s112

 

 

 

 

9. deň – “Pavlova náuka o milosrdenstve (Kol 3, 12-17) Kazateľ: J.E. Mons. vladyka arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi

vlcsnap-2015-11-24-15h22m33s98

 

 

 

 

AK si chcete objednať DVD  alebo CD s kázňami z TRNAVSKEJ NOVÉNY kontaktujte nás alebo nám napíšte Vašu adresu kde Vám DVD alebo CD zašleme:

  1. poštou na adrese  Občianske združenie Formácia,projekt MISIE FILMOM,Kapitulská 24,91701 Trnava
  2. sms na Tel.: +421 948 084 416
  3. mailom  misiefilmom@misiefilmom.sk

Cena za 3DVD  je dobrovoľná

Cena za CD s mp3 je dobrovoľná

MOŽNOSTI DOBROVOĽNEJ PODPORY NÁJDETE TU 

 

*Týmto udeľujem súhlas so správou, spracovaním a uchovávaním mojich osobných údajov v informačnom systéme občianskeho združenia Formácia, ktoré zastrešuje projekt MISIE FILMOM v nasledovnom rozsahu: meno a priezvisko, mesto, e-mail a telefónneho číslo za účelom organizácie 1. celoslovenskej duchovnej obnovy pre videomisionárov. Ak súhlasím s odberom noviniek, tak zároveň udeľujem súhlas so zasielaním newsletterov, smsiek, noviniek a informácií súvisiacich s činnosťou a podporou projektu Misie filmom. Zároveň potvrdzujem, že môj súhlas bol daný slobodne, konkrétne, informovane a jednoznačne. Tento súhlas  vydávam na dobu neurčitú a kedykoľvek ho môžem písomne odvolať na e-mailovej adrese misiefilmom@misiefilmom.sk. Formácia, o.z. vyhlasuje, že spracúva Vaše osobné údaje v zmysle GDPR a v súlade so Zákonom č. 18/2018 o  ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe  takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.