▶️ Chcete mať prehľad o našich najnovších videách? Prihláste sa na odber nášho youtube kanála.

Reklamné bannery a box s kresťanskými videami

Veľkosti reklamných bannerov na stránkach misiefilmom.sk

   


HTML box s našimi videami na Vašu stránku

Podporte nás vložením boxu s našimi videami na Vaše stránky.
Je to naozaj jednoduché. Vyberte si šírku boxu a na svoje stránky vložte prislúchajúci HTML kód.


Šírka 350 bodov

HTML kód
<iframe src='https://www.misiefilmom.sk/wp-content/uploads/spravy/html/spravy_350.html' align="middle" width="350" scrolling="no" height="172" frameborder="0"></iframe>
Zobrazenie na stránkeŠírka 300 bodov

HTML kód
<iframe src='https://www.misiefilmom.sk/wp-content/uploads/spravy/html/spravy_300.html' align="middle" width="300" scrolling="no" height="172" frameborder="0"></iframe>
Zobrazenie na stránkeŠírka 250 bodov

HTML kód
<iframe src='https://www.misiefilmom.sk/wp-content/uploads/spravy/html/spravy_250.html' align="middle" width="250" scrolling="no" height="172" frameborder="0"></iframe>
Zobrazenie na stránkeŠírka 200 bodov

HTML kód
<iframe src='https://www.misiefilmom.sk/wp-content/uploads/spravy/html/spravy_200.html' align="middle" width="200" scrolling="no" height="172" frameborder="0"></iframe>
Zobrazenie na stránkePokiaľ budete potrebovať technickú pomoc pri implementovaní kódu na Vaše stránky, kontaktujte nás na adrese fukas@grinet.sk


*Týmto udeľujem súhlas so správou, spracovaním a uchovávaním mojich osobných údajov v informačnom systéme občianskeho združenia Formácia, ktoré zastrešuje projekt MISIE FILMOM v nasledovnom rozsahu: meno a priezvisko, mesto, e-mail a telefónneho číslo za účelom organizácie 1. celoslovenskej duchovnej obnovy pre videomisionárov. Ak súhlasím s odberom noviniek, tak zároveň udeľujem súhlas so zasielaním newsletterov, smsiek, noviniek a informácií súvisiacich s činnosťou a podporou projektu Misie filmom. Zároveň potvrdzujem, že môj súhlas bol daný slobodne, konkrétne, informovane a jednoznačne. Tento súhlas  vydávam na dobu neurčitú a kedykoľvek ho môžem písomne odvolať na e-mailovej adrese misiefilmom@misiefilmom.sk. Formácia, o.z. vyhlasuje, že spracúva Vaše osobné údaje v zmysle GDPR a v súlade so Zákonom č. 18/2018 o  ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe  takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.