▶️ Chcete mať prehľad o našich najnovších videách? Prihláste sa na odber nášho youtube kanála.

DVD Boží plán pre rodinu

0.00 

DVD s prednáškami na tému rodiny

DVD

Zo všetkých strán dnes počúvame o kríze rodiny. Zamysleli ste sa niekedy nad tým, aký je Boží plán pre rodinu? Čo dnes najviac ohrozuje rodiny?A čo môžeme urobiť,aby rodina zostala rodinou?

Ponúkame Vám DVD, v ktorom sa môžete spolu s prednášajúcimi zamýšľať nad témou rodiny.

V prvej prednáške otec Maretta, gréckokatolícky kňaz, exorcista, otec rodiny rozpráva o tom, čo ohrozuje pokoj v rodine.

V druhej prednáške sa Pavol Stežo zamýšľa nad tým, že veľké veci v našom živote  často začínajú maličkosťami a drobnými skutkami lásky v rodine.

 

 

Still1025_00017Jozef Maretta: Boj o rodinu

 

 

 

 

vlcsnap-2015-06-01-14h41m55s41Pavol Strežo: Dokážeš objať svojho otca?

 

 

Ako bonus Vám na DVD prinášame svedectvo mladej ženy, ktorá zakúsila vo svojom živote lásku Boha Otca a zmenila svoj postoj zo siroty na Božiu dcéru..

vlcsnap-2014-11-05-16h54m58s139Svedectvo: Od siroty k Božej dcére

 

 

 

Veríme, že slová týchto prednášok budú slúžiť na budovanie aj tej Vašej rodiny….

*Týmto udeľujem súhlas so správou, spracovaním a uchovávaním mojich osobných údajov v informačnom systéme občianskeho združenia Formácia, ktoré zastrešuje projekt MISIE FILMOM v nasledovnom rozsahu: meno a priezvisko, mesto, e-mail a telefónneho číslo za účelom organizácie 1. celoslovenskej duchovnej obnovy pre videomisionárov. Ak súhlasím s odberom noviniek, tak zároveň udeľujem súhlas so zasielaním newsletterov, smsiek, noviniek a informácií súvisiacich s činnosťou a podporou projektu Misie filmom. Zároveň potvrdzujem, že môj súhlas bol daný slobodne, konkrétne, informovane a jednoznačne. Tento súhlas  vydávam na dobu neurčitú a kedykoľvek ho môžem písomne odvolať na e-mailovej adrese misiefilmom@misiefilmom.sk. Formácia, o.z. vyhlasuje, že spracúva Vaše osobné údaje v zmysle GDPR a v súlade so Zákonom č. 18/2018 o  ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe  takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.