▶️ Chcete mať prehľad o našich najnovších videách? Prihláste sa na odber nášho youtube kanála.

CD mp3 Elias Vella: "Už nikdy nebude nič prekliate." Cyklus zamyslení nad Zjv 22,1-3

0.00 

CD mp3 s asi 7hod. sériou prednášok exorcistu pátra Vellu.

CD mp3

 

Potom mi ukázal rieku vody života, čistú ako krištáľ, vytekajúcu od Božieho a Baránkovho trónu. Uprostred jeho námestia, z oboch strán rieky, je strom života, ktorý prináša dvanásť ráz ovocie: každý mesiac dáva svoje ovocie a lístie stromu je na uzdravenie národov. Už nikdy nebude nič prekliate. V ňom bude trón Boha a Baránka a jeho služobníci mu budú slúžiť.

Zjavenie apoštola Jána 22, 1-3

 

Katolícky kňaz, exorcista a exorcitátor Elias Vella, pochádzajúci z Malty, na Katolíckej Charizmatickej Konferencii  prednáša sériu prednášok – zamyslení nad slovom z knihy Zjavenia apoštola Jána. Je to cyklus zhruba 7 hodín katechéz, ktoré si teraz môžete vypočuť pri práci alebo šoférovaní. Otec Vella na základe týchto veršov  zo Svätého Písma sa zamýšľa nad témami ako Duch Svätý, Ježiš ako Cesta, Pravda a Život, ovocie a dary Ducha Svätého, uzdravenie, zbrane proti diablovi, Eucharistia a evanjelizácia.

Still1028_00010

 

 

 

 

CD mp3 obsahuje tieto prednášky:

Potom mi ukázal rieku vody života, čistú ako kristáľ, vytekajúcu od Božieho a Baránkovho trónu. 

Uprostred jeho námestia, z oboch strán rieky, je strom života…

…ktorý prináša dvanásť ráz ovocie.

..a lístie stromu je na uzdravenie národov.

Už nikdy nebude nič prekliate.

V ňom bude trón Boha a Baránka..

…a jeho služobníci mu budú slúžiť.

 

Veríme, že toto CD mp3 Vám prinesie mnoho požehnania a inšpirácie do prehĺbenia Vášho duchovného života..

*Týmto udeľujem súhlas so správou, spracovaním a uchovávaním mojich osobných údajov v informačnom systéme občianskeho združenia Formácia, ktoré zastrešuje projekt MISIE FILMOM v nasledovnom rozsahu: meno a priezvisko, mesto, e-mail a telefónneho číslo za účelom organizácie 1. celoslovenskej duchovnej obnovy pre videomisionárov. Ak súhlasím s odberom noviniek, tak zároveň udeľujem súhlas so zasielaním newsletterov, smsiek, noviniek a informácií súvisiacich s činnosťou a podporou projektu Misie filmom. Zároveň potvrdzujem, že môj súhlas bol daný slobodne, konkrétne, informovane a jednoznačne. Tento súhlas  vydávam na dobu neurčitú a kedykoľvek ho môžem písomne odvolať na e-mailovej adrese misiefilmom@misiefilmom.sk. Formácia, o.z. vyhlasuje, že spracúva Vaše osobné údaje v zmysle GDPR a v súlade so Zákonom č. 18/2018 o  ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe  takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.