▶️ Chcete mať prehľad o našich najnovších videách? Prihláste sa na odber nášho youtube kanála.

DVD ..zbav nás Zlého...

0.00 

DVD o duchovnom boji

DVD

 

Ponúkame Vám DVD s veľmi zaujímavou a aktuálnou témou.

 

Pozrite si dve prednášky o pôsobení Zlého vo svete a ako bojovať proti tomuto nepriateľovi.

Páter Hegglin nás ubezpečuje o tom, že Boh chce, aby sme boli šťastní. Stvoril nás pre lásku, ktorá nás robí šťastnými. Nikto nás nemôže odlúčiť od Božej lásky. Len my sami, keď sa rozhodneme opustiť Boha. A o toto presne ide diablovi. Páter Jozef nám porozpráva o našom nepriateľovi, aby sme vedeli, proti komu bojujeme. Len tak totiž môžeme v tomto boji zvíťaziť. Ako sa môžeme ochrániť pred Zlým? Aká je „prvá pomoc“ pri pokúšaní? Aj to sa dozviete v tejto prednáške…

Páter Leo nás zasa povzbudí k očisteniu pamäte jednotlivcov, rodín, komunít, farností  a k oľutovaniu hriechov, ktoré sa v našej minulosti odohrali a k čineniu pokánia za ne.

 

Na tomto DVD nájdete tieto prednášky:

vlcsnap-2014-12-11-12h24m06s104Jozef Hegglin: O silách temna

 

 

Snímka_filmu-Title 2, Chapter 1-2Leopold Jablonský: Dopad neoľutovaných hriechov na život človeka

 

 

 

 

Ako bonus na tomto DVD nájdete tiež svedectvo mladej ženy, ktorá sa ocitla v osídlach okultizmu. Ako jej Božia láska a Božie milosrdenstvo pomohli sa z týchto osídel dostať?

vlcsnap-2015-04-16-12h06m43s84Moja skúsenosť s okultizmom…

 

 

Veríme, že DVD bude pre Vás obohatením a pomôže Vám víťaziť v duchovnom boji …

 

 

*Týmto udeľujem súhlas so správou, spracovaním a uchovávaním mojich osobných údajov v informačnom systéme občianskeho združenia Formácia, ktoré zastrešuje projekt MISIE FILMOM v nasledovnom rozsahu: meno a priezvisko, mesto, e-mail a telefónneho číslo za účelom organizácie 1. celoslovenskej duchovnej obnovy pre videomisionárov. Ak súhlasím s odberom noviniek, tak zároveň udeľujem súhlas so zasielaním newsletterov, smsiek, noviniek a informácií súvisiacich s činnosťou a podporou projektu Misie filmom. Zároveň potvrdzujem, že môj súhlas bol daný slobodne, konkrétne, informovane a jednoznačne. Tento súhlas  vydávam na dobu neurčitú a kedykoľvek ho môžem písomne odvolať na e-mailovej adrese misiefilmom@misiefilmom.sk. Formácia, o.z. vyhlasuje, že spracúva Vaše osobné údaje v zmysle GDPR a v súlade so Zákonom č. 18/2018 o  ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe  takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.